Radovanu

Radovanu, siturile arheologice

Gorgana întâia şi a doua

 

Cercetările arheologice de la Radovanu Gorgana a doua au fost iniţiate de către Sebastian Morintz şi Done Şerbănescu. Cercetările s-au desfăşurat în perioadele 1971-1973, 1975-1977, 1979, 1984 şi 1988. Acestea au constat în cercetarea locuirii datând din perioada târzie a epocii bronzului şi care este suprapusă de o aşezare getică fortificată. Rezultatele cercetării au făcut obiectul unui studiu: Sebastian Morintz, Done Şerbănescu, Rezultatele cercetărilor de la Radovanu, punctul Gorgana a doua (jud. Călăraşi). 1. Aşezarea din epoca bronzului. 2. Aşezarea geto-dacică, Thraco-Dacica, VI/1-2, 1985, p.5-30.

Cercetările au fost reluate în anul 2004, acestea extinzându-se şi asupra sitului denumit Gorgana întâia (sau Ghergălău), cercetată anterior de către Eugen Comşa, şi care evidenţiaseră un alt complex geto-dacic fortificat. În perioada 2004-2012 responsabilul ştiinţific a fost Done Şerbănescu iar începând cu anul 2013, Alexandru Morintz. Din colectivul de cercetare a făcut permanent parte Cristian Schuster. De asemenea, din colectiv au mai făcut parte, pe perioade mai scurte sau mai lungi, specialişti din ţară şi din străinătate, absolvenţi şi studenţi din S.U.A, Marea Britanie şi Bulgaria.

Primele campanii (2004-2006) s-au desfăşurat doar pe Gorgana a doua şi au avut ca scop elucidarea anumitor aspecte privind locuirea getică şi cea din epoca bronzului: sistemul de fortificaţie, organizarea şi amenajarea spaţiului etc. Dintre descoperirile mai importante menţionăm emisiuni monetare elenistice, ceramică, râşniţe plate, fusaiole, greutăţi, unelte şi obiecte din metal, piatră sau bronz. Menţionăm şi descoperirea a şapte vetre decorate cu şnurul înfăşurat. Cele mai multe erau de formă rectangulară, orientat pe direcţia punctelor cardinale. Această suprapunea parţial o alta, nedecorată.

În campaniile din anul 2007-2009 cercetările s-au desfăşurat pe ambele situri. Cercetările de pe Gorgana întâi au vizat continuarea secţiunii efectuate anterior de către Eugen Comşa. A fost taluzat profilul secţiunii practicate prin valul de apărare, prilej cu care s-au confirma observaţiile făcute în anul 1988. Porţiunea din valul de apărare care se păstrează, are forma ovală şi lungimea de 40 m. La marginea valului dinspre incinta fortificată, de-a lungul lui, se află un parapet de piatră format din lespezi, cu o fundaţie nu prea adâncă, care a servit, după părerea lui Eugen Comşa, la sprijinirea valul. Tot aici au fost cercetate şi trei morminte aparţinând culturii Cernavodă I.

Importanţa descoperirilor efectuate în situl Gorgana întâi a impus o concentrare a cercetărilor aici în campaniile 2009-2012. Acestea au dus la acumularea unui mare volum de informaţii referitoare la locuirile Gumelniţa, Cernavodă I şi perioada dacică

În campaniile din anii 2013-2014 cercetările s-au concentrat pe Gorgana a doua. Cercetarea arheologică a fost desfăşurată în paralel cu efectuarea de măsurători magnetometrice în mai multe zone ale sitului.

Cei 11 ani de noi cercetări arheologice la Radovanu au vizat şi instruirea de tineri cercetători şi studenţi, inclusiv prin folosirea unor metode de cercetare modernă.

 

radovanu-01
radovanu-02
radovanu-03
radovanu-04
radovanu-05
radovanu-06
radovanu-07
radovanu-08
radovanu-09
radovanu-10
radovanu-11

 

radovanu gorganele

siturile arheologice Gorgana întâia şi a doua pe Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Național Cultural

Siturile arheologice Gorgana întâia şi a doua pe Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Național Cultural

Radovanu-2014_6705
Radovanu-2014_6709
Radovanu-2014_6913
Radovanu-2014_6976
Radovanu-2014_7072
Radovanu-2014_7077
Radovanu-2014_7081
Radovanu-2014_7253
Radovanu-2014_7280
Radovanu-2014_7289
Radovanu-2014_7328
Radovanu-2014_7341

Radovanu campania 2014

Radovanu-2015_0968
Radovanu-2015_0973
Radovanu-2015_0999
Radovanu-2015_1003
Radovanu-2015_1060
Radovanu-2015_1061
Radovanu-2015_1062
Radovanu-2015_1070
Radovanu-2015_1080
Radovanu-2015_1108
Radovanu-2015_1110

Radovanu campania 2015

Situl arheologic de la Radovanu - Gorgana I în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) http://ran.cimec.ro  

Situl arheologic de la Radovanu - Gorgana a II-a în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) http://ran.cimec.ro 

Prezentarea Dacian davae - in the light of the new excavations, Done Şerbănescu, Cristian Schuster & Alexandru Morintz, ținută la Archaeology Symposium, 26th june 2015, Bucharest. (în engleză, format pdf)

Realizarea modelului tridimensional al unui sit arheologic studiu de caz: Radovanu „Gorgana a doua”, Alexandru S. MORINTZ, Gheorghe CHELMEC, Adrian CHELMEC în Pontica, 37/38 (2004/05)

Contact

Adresa: Muzeul Civilizației Gumelnița, str. Argeșului nr. 101, 915400 Oltenița, jud. Călărași, România.
Telefon/fax: 0242.511.174

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

fbMuzeul Civilizației Gumelnița pe Facebook

Program și acces

Programul de vizitare al muzeului pentru localuri ( Str. Argeșului nr. 6A și Str. Argeșului nr. 101) 

• Luni – închis pentru vizitare/lucru cu publicul;

• Marți – Vineri între orele 08:00 – 16:00;

• Sâmbătă între orele 09:00 – 17:00.

• Duminică – închis

AFCN